Filiera HSS

FILIERA DE MANA HSS 03.00x0.50 40%
FILIERA DE MANA HSS 03.00x0.50
124,83 RON
74,85 RON
FILIERA DE MANA HSS 04.00x0.70 40%
FILIERA DE MANA HSS 04.00x0.70
124,83 RON
74,85 RON
FILIERA DE MANA HSS 05.00x0.80 40%
FILIERA DE MANA HSS 05.00x0.80
124,83 RON
74,85 RON
FILIERA DE MANA HSS 06.00x1.00 40%
FILIERA DE MANA HSS 06.00x1.00
124,83 RON
74,85 RON
FILIERA DE MANA HSS 04.50x0.75 40%
FILIERA DE MANA HSS 04.50x0.75
136,26 RON
81,75 RON
FILIERA DE MANA HSS 07.00x1.00 40%
FILIERA DE MANA HSS 07.00x1.00
136,26 RON
81,75 RON
FILIERA DE MANA HSS 08.00x1.25 40%
FILIERA DE MANA HSS 08.00x1.25
136,26 RON
81,75 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 07.00x0.75 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 07.00x0.75
137,92 RON
82,71 RON
FILIERA DE MANA HSS 02.00x0.40 40%
FILIERA DE MANA HSS 02.00x0.40
147,44 RON
88,42 RON
FILIERA DE MANA HSS 02.50x0.45 40%
FILIERA DE MANA HSS 02.50x0.45
147,44 RON
88,42 RON
FILIERA DE MANA HSS 03.50x0.60 40%
FILIERA DE MANA HSS 03.50x0.60
147,44 RON
88,42 RON
FILIERA DE MANA HSS 09.00x1.25 40%
FILIERA DE MANA HSS 09.00x1.25
181,48 RON
108,89 RON
FILIERA DE MANA HSS 10.00x1.50 40%
FILIERA DE MANA HSS 10.00x1.50
181,48 RON
108,89 RON
FILIERA DE MANA HSS 12.00x1.75 40%
FILIERA DE MANA HSS 12.00x1.75
192,78 RON
115,67 RON
FILIERA DE MANA HSS14.00x2.00 40%
FILIERA DE MANA HSS14.00x2.00
192,78 RON
115,67 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 06.00x0.75 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 06.00x0.75
195,64 RON
117,33 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 04.00x0.50 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 04.00x0.50
202,90 RON
121,74 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 08.00x0.50 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 08.00x0.50
212,06 RON
127,21 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 08.00x0.75 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 08.00x0.75
212,06 RON
127,21 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 08.00x1.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 08.00x1.00
212,06 RON
127,21 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 05.00x0.50 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 05.00x0.50
217,77 RON
130,66 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 06.00x0.50 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 06.00x0.50
217,77 RON
130,66 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 09.00x1.00 39%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 09.00x1.00
235,98 RON
141,61 RON
FILIERA DE MANA HSS 11.00x1.50 40%
FILIERA DE MANA HSS 11.00x1.50
238,24 RON
142,92 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 10.00x1.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 10.00x1.00
259,42 RON
155,65 RON
FILIERA DE MANA HSS 16.00x2.00 40%
FILIERA DE MANA HSS 16.00x2.00
260,85 RON
156,49 RON
FILIERA DE MANA HSS 18.00x2.50 40%
FILIERA DE MANA HSS 18.00x2.50
260,85 RON
156,49 RON
FILIERA DE MANA HSS 20.00x2.50 40%
FILIERA DE MANA HSS 20.00x2.50
260,85 RON
156,49 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 13.00x1.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 13.00x1.00
274,89 RON
164,93 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 10.00x1.25 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 10.00x1.25
281,44 RON
168,86 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 13.00x1.50 39%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 13.00x1.50
288,93 RON
173,38 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 12.00x1.50 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 12.00x1.50
293,34 RON
176,00 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 16.00x1.25 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 16.00x1.25
294,76 RON
176,83 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 14.00x1.50 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 14.00x1.50
306,66 RON
183,97 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 15.00x1.00 39%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 15.00x1.00
312,49 RON
187,54 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 11.00x1.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 11.00x1.00
322,73 RON
193,61 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 12.00x1.00 39%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 12.00x1.00
328,20 RON
196,95 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 12.00x1.25 39%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 12.00x1.25
328,20 RON
196,95 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 10.00x0.75 39%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 10.00x0.75
329,99 RON
198,02 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 14.00x1.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 14.00x1.00
336,77 RON
202,06 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 11.00x1.25 39%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 11.00x1.25
352,00 RON
211,23 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 14.00x1.25 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 14.00x1.25
358,67 RON
215,15 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 18.00x1.25 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 18.00x1.25
385,44 RON
231,22 RON
FILIERA DE MANA HSS 22.00x2.50 39%
FILIERA DE MANA HSS 22.00x2.50
385,68 RON
231,46 RON
FILIERA DE MANA HSS 24.00x3.00 39%
FILIERA DE MANA HSS 24.00x3.00
385,68 RON
231,46 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 15.00x1.50 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 15.00x1.50
420,31 RON
252,16 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 16.00x1.50 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 16.00x1.50
421,26 RON
252,76 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 18.00x1.50 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 18.00x1.50
421,26 RON
252,76 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 20.00x1.50 39%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 20.00x1.50
434,71 RON
260,85 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 16.00x1.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 16.00x1.00
455,41 RON
273,22 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 20.00x1.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 20.00x1.00
474,22 RON
284,53 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 18.00x1.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 18.00x1.00
476,24 RON
285,72 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 18.00x2.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 18.00x2.00
476,24 RON
285,72 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 20.00x2.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 20.00x2.00
477,55 RON
286,55 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 22.00x1.50 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 22.00x1.50
557,28 RON
334,39 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 24.00x1.50 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 24.00x1.50
557,28 RON
334,39 RON
FILIERA DE MANA HSS 27.00x3.00 40%
FILIERA DE MANA HSS 27.00x3.00
578,58 RON
347,12 RON
FILIERA DE MANA HSS 30.00x3.50 40%
FILIERA DE MANA HSS 30.00x3.50
578,58 RON
347,12 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 28.00x1.50 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 28.00x1.50
599,76 RON
359,86 RON
FILIERA DE MANA HSS 33.00x3.50 40%
FILIERA DE MANA HSS 33.00x3.50
601,31 RON
360,81 RON
FILIERA DE MANA HSS 36.00x4.00 40%
FILIERA DE MANA HSS 36.00x4.00
601,31 RON
360,81 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 22.00x2.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 22.00x2.00
619,75 RON
371,88 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 24.00x1.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 24.00x1.00
619,75 RON
371,88 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 24.00x2.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 24.00x2.00
619,75 RON
371,88 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 22.00x1.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 22.00x1.00
647,60 RON
388,54 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 33.00x2.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 33.00x2.00
653,19 RON
391,87 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 27.00x1.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 27.00x1.00
664,50 RON
398,65 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 36.00x3.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 36.00x3.00
702,10 RON
421,26 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 30.00x1.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 30.00x1.00
704,24 RON
422,57 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 25.00x1.50 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 25.00x1.50
757,32 RON
454,34 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 26.00x1.50 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 26.00x1.50
766,12 RON
459,70 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 25.00x1.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 25.00x1.00
835,38 RON
501,23 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 27.00x1.50 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 27.00x1.50
842,40 RON
505,39 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 30.00x1.50 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 30.00x1.50
842,28 RON
505,39 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 33.00x1.50 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 33.00x1.50
842,40 RON
505,39 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 36.00x1.50 39%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 36.00x1.50
862,87 RON
517,77 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 32.00x1.50 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 32.00x1.50
890,12 RON
534,07 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 26.00x1.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 26.00x1.00
904,28 RON
542,52 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 35.00x1.50 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 35.00x1.50
911,66 RON
547,04 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 27.00x2.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 27.00x2.00
916,30 RON
549,78 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 36.00x2.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 36.00x2.00
917,25 RON
550,38 RON
FILIERA DE MANA HSS 39.00x4.00 40%
FILIERA DE MANA HSS 39.00x4.00
918,68 RON
551,21 RON
FILIERA DE MANA HSS 42.00x4.50 40%
FILIERA DE MANA HSS 42.00x4.50
918,68 RON
551,21 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 30.00x2.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 30.00x2.00
940,58 RON
564,30 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 40.00x2.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 40.00x2.00
986,15 RON
591,67 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 40.00x3.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 40.00x3.00
1.075,64 RON
645,34 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 42.00x3.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 42.00x3.00
1.357,67 RON
814,56 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 48.00x1.50 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 48.00x1.50
1.360,05 RON
815,98 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 40.00x1.50 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 40.00x1.50
1.361,36 RON
816,82 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 48.00x3.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 48.00x3.00
1.424,79 RON
854,90 RON
FILIERA DE MANA HSS 45.00x4.50 40%
FILIERA DE MANA HSS 45.00x4.50
1.440,61 RON
864,42 RON
FILIERA DE MANA HSS 48.00x5.00 40%
FILIERA DE MANA HSS 48.00x5.00
1.440,61 RON
864,42 RON
FILIERA DE MANA HSS 52.00x5.00 40%
FILIERA DE MANA HSS 52.00x5.00
1.440,61 RON
864,42 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 45.00x2.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 45.00x2.00
1.510,82 RON
906,54 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 45.00x3.00 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 45.00x3.00
1.576,16 RON
945,69 RON
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 45.00x1.50 40%
FILIERA DE MANA HSS METRIC FIN 45.00x1.50
1.790,12 RON
1.074,09 RON
Rezultate de la 1 la 96 din 99